Xoi Farmstay

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Bản Tông Pắng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  • Address: Tong Pang village, Lam Thuong commune, Luc Yen district, Yen Bai Province.
  • Email: xoifarmstay@gmail.com
  • Facebook: Xới Farmstay
  • Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tlNl3jr8GNE
  • Phone: 0865 684 100 –  0388 423 519
    (Whatsapp, Zalo)

Book your Stay and Tours

Thông tin đặt phòng và Tour